หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเหล่าพันธมิตร ติดอาวุธทางการศึกษาให้เยาวชน เปิดโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ

หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเหล่าพันธมิตร ติดอาวุธทางการศึกษาให้เยาวชน เปิดโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ

หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเหล่าพันธมิตร ติดอาวุธทางการศึกษาให้เยาวชน เปิดโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ

หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จับมือเหล่าพันธมิตร ติดอาวุธทางการศึกษาให้เยาวชน เปิดโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศ
นนทบุรี – 19 สิงหาคม 2566 ในวาระครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย และครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) ได้ร่วมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน 16 จังหวัด ทั่วประเทศไทย ปี 2566 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางการศึกษาและสนับสนุนให้เยาวชนมีความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความรู้และสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าทันกระแสความเป็นไปของสังคมโลกในปัจจุบัน และเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญให้แก่ชาติบ้านเมืองต่อไป โดยพิธีเปิดโครงการฯ จัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี / ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) / รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ นางสาวณารินทร์ เทศขยัน ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ตลอดจนทีมผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) / กลุ่มธุรกิจ TCP / ธนาคารออมสิน / สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงภาคธุรกิจของจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมมือจัดกิจกรรม โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน ดังกล่าว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ว่า “การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ จากทีมติวเตอร์คุณภาพของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่จะมาช่วยถ่ายทอดความรู้ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ซึ่งถือว่า มีความสำคัญมากในการต่อยอดสู่ทักษะอื่น ๆ ของการเรียนรู้ในอนาคต โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่เทคโนโลยีและดิจิทัลมีบทบาทช่วยให้การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา และทำให้เราเรียนรู้ได้อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และกลายเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ อย่างยั่งยืน ขอให้เยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการติว ประสบความสำเร็จด้านการเรียน การดำเนินชีวิต และเตรียมพร้อมให้เต็มที่สำหรับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป”
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ภาพที่ผมมองเห็นจากบนเวทีนี้ เป็นภาพที่น่าดีใจและปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง ผมมองเห็นลูกๆ นักเรียนระดับมัธยมมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ตื่นแต่เช้าเพื่อมาเข้าร่วมกิจกรรมติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวันนี้ ในฐานะครู ผมเองมีความสุขที่ได้เห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน หาทางพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้ไปถึงความฝันในการสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นอย่างไร จะเล็กหรือใหญ่ ผมเชื่อว่านักเรียนทุกคนจะสามารถทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงได้อย่างแน่นอน
ในตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมติวฟรี โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ซึ่งแต่ละปีเราจัดกิจกรรมติวได้ในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น แต่สำหรับในปีนี้ โดยการนำของคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงได้ริเริ่ม โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน เพื่อขยายโอกาสให้นักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัด และ YEC ของแต่ละจังหวัด รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายๆ องค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่
โดยโครงการติวของเราจะมุ่งเน้นการเตรียมสอบ A-Level โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 2 วิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 และภาษาอังกฤษ ซึ่งทีมอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจากคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้นักเรียนทุกคนสามารถนำไปใช้ได้จริงในสนามสอบ นำความรู้ไปต่อยอดเพื่อทำความฝันให้เป็นจริง สมดั่งสโลแกนของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเราที่ว่า Dreams come true.”

​ทางด้าน ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ ในฐานะตัวแทนของเจ้าบ้าน เซ็นทรัลพัฒนา เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการติวฯ ระดับประเทศนี้ โดยปกติแล้ว เซ็นทรัล ทุกสาขาทั่วประเทศ เปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความสำคัญต่อการช่วยกันสนับสนุน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนลูกหลานของเรา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ นอกจากการเปิดพื้นที่ของเซ็นทรัล เวสต์เกต ให้เป็นสถานที่จัดติวและให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แล้ว เรายังเปิดพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อให้ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมได้สะดวกขึ้นทั้งใกล้และไกล เช่น เซ็นทรัล อยุธยา / เซ็นทรัล ระยอง / เซ็นทรัล อุดรธานี / เซ็นทรัล โคราช / เซ็นทรัล ขอนแก่น รวมถึง เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ / เซ็นทรัล ภูเก็ต / เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี รวมทั้งหมด 9 สาขาทั่วประเทศสำหรับโครงการสร้างสรรค์ดีๆ เพื่อการศึกษาและเพื่อสังคมครั้งนี้”
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการจัด โครงการติวเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน เพื่อบริการทางวิชาการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปีในภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในส่วนภูมิภาคได้รับความรู้ทางวิชาการในรูปแบบออนทัวร์โรดโชว์ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนักเรียนชั้นมัธยมปลายให้มีโอกาสเข้าถึงการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพทั่วถึงทุกภูมิภาค

โดยจัดติวฟรี ในวิชา A-LEVEL คณิตศาสตร์ 1 และ A-LEVEL ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในคณะต่างๆ ได้ตามเป้าหมายความใฝ่ฝันมุ่งหวังในชีวิตของนักเรียนทุกคน
ทั้งนี้ น้องๆ นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่กำลังมองหาลู่ทางเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาอยากมีที่เรียนก่อนใคร ต้องเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง รีบมาติวกับ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน เน้นเทคนิคเอาไปใช้ได้จริง ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ สมัครได้ทุกคน ติวฟรีทุกจังหวัดเลือกสถานที่ที่จะติวได้ด้วย แถมยังได้รับ ใบเกียรติบัตร รีบสมัครเลยกับโครงการ UTCC TUTOR ติวทั่วไทย พิชิตมหา’ลัยในฝัน ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสามารถสมัครติดตามข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : Line Official Account : @utcctutor  https://lin.ee/jyoQ47c