ม.รามคำแหง จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 52 ปี

ม.รามคำแหง จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 52 ปี

ม.รามคำแหง จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 52 ปี


กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมจัดงาน “วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี” ชวนลูกพ่อขุนฯ ทั่วไทยน้อมรำลึกวันสำคัญใน “พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” อันศักดิ์สิทธิ์ พร้อมร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นให้แก่ศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ย้อนไปเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอย่างเป็นทางการ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรก ซึ่งนับเป็นวันที่สำคัญยิ่งของประชากรชาวรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง” โดยในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 นี้ ทางมหาวิทยาลัยจึงจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี และตอกย้ำการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่เติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 06.30 น. พิธีทางศาสนา (พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ พิธีศาสนาอิสลาม) พิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) จากนั้นในเวลา 08.00 น. จะมีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ที่มีความรู้ความสามารถ มีจริยธรรมคุณธรรม และได้อุทิศตนรับใช้และทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 52 ปี 26 พฤศจิกายน 2566 นี้ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เว็บไซต์ https://www.ru.ac.th/th/