สุนทร อรุณานนท์ชัย ประธาน ปปร.5 ประธานพร้อมคณะกรรมการรุ่นได้จัดงานพบปะเพื่อแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สุนทร อรุณานนท์ชัย ประธาน ปปร.5 ประธานพร้อมคณะกรรมการรุ่นได้จัดงานพบปะเพื่อแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สุนทร อรุณานนท์ชัย ประธาน ปปร.5 ประธานพร้อมคณะกรรมการรุ่นได้จัดงานพบปะเพื่อแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สุทิน คลังแสง และภรรยาคุณฉวีวรรณ คลังแสง โดยมีเพื่อนๆมาร่วมแสดงความยินดี อาทิ อิทธิพล คุณปลื้ม คุณหญิงจารุวรรณ เมฑากา ไพบูลย์ นิติตะวัน สมชาย แสวงการ ดร. กิติพงค์ กิติยาลักษณ์ ดร. สมโภชน์ นพคุณ และอีกหลายคน ณ โรงแรม แกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ

—————————————————————————–