NT พาคณะผู้แทนรัฐบาลจากลาว เข้าชม Data Center เพื่อเตรียมการสร้าง Data Centerในลาว

NT พาคณะผู้แทนรัฐบาลจากลาว เข้าชม Data Center เพื่อเตรียมการสร้าง Data Centerในลาว

NT พาคณะผู้แทนรัฐบาลจากลาว เข้าชม Data Center เพื่อเตรียมการสร้าง Data Centerในลาว

พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ Dr. Sthabandith Insisiengmay ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแผนการและการลงทุน,  Mr. Keovisouk Solaphom ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ที่เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือและเยี่ยมชมศึกษาดูงานในหัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน AI และ Data Center ในประเทศไทย” พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์ NT Data Center  เพื่อศึกษาข้อมูลและเตรียมการสำหรับการสร้าง Data Center ที่มุ่งเน้น AI ในประเทศลาว ณ อาคารโทรคมนาคม NT บางรัก

สำหรับ NT Data Center ให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ทันสมัย รวมทั้งเครือข่ายการสื่อสารด้วย Internet Gateway ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน NT มีศูนย์ Data Center มากที่สุดในประเทศจำนวน 13 แห่ง  การเยี่ยมชมครั้งนี้จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว และยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมของ NT และ Silicon Tech Park ในการเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยระหว่างการก่อสร้าง Data Center ใน สปป.ลาว ทาง Silicon Tech Park และรัฐบาล สปป.ลาว จะใช้ NT Data Center ที่ตั้งอยู่ใน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสถานที่พัฒนาโครงการร่วมกัน ในการเป็นศูนย์กลางทดลองและพัฒนาระบบ AI ที่จะนำไปใช้ใน
Data Center ที่ สปป.ลาว ในอนาคต

—————————–