พนิตตา ศรีสะอาด ควงสองหนุ่ม บุรินทร์ นาคเจริญ (โจ๊บ) และวีรศักดิ์ ชุณหจักร ฉลองวันเกิด

พนิตตา ศรีสะอาด ควงสองหนุ่ม บุรินทร์ นาคเจริญ (โจ๊บ) และวีรศักดิ์ ชุณหจักร ฉลองวันเกิด

พนิตตา ศรีสะอาด ควงสองหนุ่ม บุรินทร์ นาคเจริญ (โจ๊บ) และวีรศักดิ์ ชุณหจักร ฉลองวันเกิด

พนิตตา ศรีสะอาด ควงสองหนุ่ม บุรินทร์ นาคเจริญ (โจ๊บ)
และวีรศักดิ์ ชุณหจักร (อิ่ม) ฉลองวันเกิดที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ …..
ที่ห้องอาหารเกาหลี “หยาง” แนวฟิวชั่นรสเลิศสุดๆ
สร้างสรรโดย
“เชฟจอร์แดน”
ที่สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษฯ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

โดยมี ดร.จินดารัตน์ ชุมสาย ณ อยุธยา (ดร.เอ๊าะ)
กับเอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วมอวยพรวันเกิดด้วย